Header image header image 2  
"Adevărul Ultim este atât de simplu ..."
  || HOME ||
   
 

Supliment la cele 40 de strofe - (ANUBANDHAM)

 

„Acela în care toate aceste lumi se odihnesc, Acela din care ele sunt făcute, Acela care le proiectează, Acela pentru care ele există, Acela din cauza căruia ele apar în existență și Acela care este ceea ce ele sunt în mod real – Acela singur este cel Real, Adevărat. Acela este comoara din Inimă.”

 1. Prezența în preajma înțelepților care au realizat adevărul ne eliberează de atașamentele simțurilor; aceste atașamente, odată dispărute, sunt distruse la rândul lor atașamentele mentalului; cei la care atașamentele mentalului sunt de asemenea distruse devin unul cu Acela (Sinele) care este imuabil. Ei ating eliberarea în această viață. Prețuiți tovărășia unor asemenea înțelepți.
 2. Această Stare Supremă, obținută aici și acum prin prezența în preajma înțelepților și prin meditație profundă proprie căutării Sinelui în Inimă, nu poate fi obținută cu ajutorul unui profesor obișnuit, sau prin cunoașterea scrierilor sfinte nici prin acțiuni merituoase și nici prin orice alt mijloc.
 3. Dacă ne aflăm în preajma înțelepților și asimilăm în mod direct învățătura lor, la ce ne-ar mai putea folosi diferitele discipline individuale? Spuneți-mi ce rost mai are un evantai atunci când suflă vântul dulce și proaspăt din sud.
 4. Agitația mentală și excitația corporală sunt calmate prin influența lunii. Mizeria și suferința sunt eliminate cu ajutorul arborelui KALPAKA(1); păcatele sunt spălate prin îmbăierea în apele sacre ale Gangelui. Însă toate aceste nenorociri sunt eliminate dintr-o dată prin simplul DARSHAN (învățături orale) al unui Înțelept fără egal.
 5. (1) - KALPAKA = arbore celest care acordă toate favorurile solicitate spontan prin rugăciune.

 6. Nici apa sfântă a locurilor de pelerinaj, nici icoanele și reprezentările divine făcute din pământ sau piatră nu ar putea fi comparate cu privirea plină de grație a înțeleptului. Acestea nu purifică decât după un timp îndelungat, pe când simpla privire a unui înțelept este suficientă pentru a realiza spontan purificarea.
 7. Discipolul: Cine este Dumnezeu?
  Maestrul: Cel care cunoaște mentalul.
  Discipolul: Mentalul meu este cunoscut de Spiritul meu?
  Maestrul: Deoarece SHRUTIS-urile (scrierile sacre) afirmă: „Cunoscătorul e Unul”, tu (în calitate de cunoscător al mentalului) esti cu adevărat Dumnezeu.
 8. Maestrul: Cine este după părerea ta, cel ce aduce lumina?
  Discipolul: Soarele este lumina zilei, lampa este lumina nopții.
  Maestrul: Care este lumina care percepe această lumină?
  Discipolul: Ochiul.
  Maestrul: Care este lumina care luminează ochiul?
  Discipolul: Această lumină este intelectul (BUDDHI).
  Maestrul: Care este lumina care cunoaște intelectul?
  Discipolul: Acesta este Eul Suprem (Sinele).
  Maestrul: (Deci) tu esti Lumina supremă a (tuturor) luminilor.
  Discipolul: Eu sunt Acela (Sinele) (TAT TVAM ASI).
 9. În interiorul Inimii strălucește numai BRAHMAN Unicul, în calitate de „Eu – Eu”, ATMAN, conștient de El Însuși. Realizați această stare de fuziune constantă în Sine, intrând în Inimă fie printr-o absorbire profundă în interior, prin intermediul căutării de Sine, fie printr-o cufundare în mental, realizată prin intermediul controlului respirației.(1)
 10. (1) - Această strofă a fost scrisă în următoarele circumstanțe deosebite: În tinerețea sa, discipolul Sri Jagadvesa Shastri l-a vizitat pe Bhagavan Ramana Maharshi în peștera de la Virupal și a vrut să rezume învățăturile lui Sri Ramana în câteva versuri esențiale în limba sanskrită. El a început să scrie primele trei cuvinte: „hridaya kuhata maage”, dar nu a mai putut continua și lăsând foaia de hârtie îndoită într-o carte pe locul lui Bhagavan Ramana, a plecat să facă o baie. La ăntoarcere el a găsit întreaga strofă scrisă de Bhagavan.

 11. Pura și inalterabilă conștiință a Sinelui în Inimă este Cunoașterea care, prin distrugerea Ego-ului, conferă Eliberarea.
 12. Corpul este inert precum un vas de argilă. Deoarece el nu are conștiința lui „eu” și deoarce în starea de somn profund, fără corp (adică atunci când nu există conștiința corpului fizic), noi trăim experiența stării noastre turale, corpul nu poate fi „eu-l”. Atunci cine determină simțul „eu-lui”? De unde provine el? Celor care caută astfel și care, ajungând să cunoască, se cufundă în Sine, Stăpânul Shiva Arunachala El însuși îi răsplătește sub forma conștiinței Divine a lui „eu sunt Acela”, stabilită în lăcașul inimii.
 13. Cine este născut? Să știți că este născut cu adevărat doar acela care căutând prin intermediul întrebării: „de unde sunt eu născut?” se naște în sursa propriei sale ființe. Înțeleptul Suprem se naște în el pentru eternitate, și atunci ființa se naște în fiecare zi și-n fiecare clipă.
 14. Eliminați ideea „eu sunt acest corp neînsemnat”. Meditați și realizați Sinele care este beatitudine eternă. A încerca să cunoști Sinele atașându-te totodată de corp, este ca și cum ai lua un crocodil drept plută pentru a traversa un rîu.
 15. Actele de caritate și penitență, devoțiunea, yoga, măreția Cunoașterii, esența, aspirația, pacea, adevărul, grația, tăcerea, Starea Supremă, „moartea fără moarte”, cunoașterea, renunțarea, eliberarea și beatitudinea, să știți că toate sunt sinonime desprinderii de conștiința ideii „eu sunt corpul”.
 16. Singura cale eficientă pentru KARMA, BHAKTI, YOGA și JNANA este aceea de a căuta cine este cel care are o KARMA (acțiune), o VIBHAKTI (lipsă de devoțiune), o VIYOGA (separare) și o AJNANA (ignoranță). Prin intermediul acestei investigații, egoul dispare și starea de permanentă cufundare în Sine, în care nici una dintre aceste atribute negative nu a existat vreodată, subzistă în calitate de Adevăr.
 17. Există oameni ignoranți care neînțelegând că ei înșiși sunt susținuți prin Puterea Divină, încearcă să obțină toate puterile supranaturale fără a se gândi la Divin. Ei sunt precum cei șchiopi care spun: „Îmi voi putea învinge dușmanul dacă o să existe cineva care să mă ajute să stau în picioare.”
 18. Deoarece atunci când este realizată eliberarea, pacea mentală devine permanentă, cum ar putea cei care își atașează mentalul de puterile paranormale – care sunt atinse doar printr-o activitate mentală- cum ar putea aceștia să se topească în beatitudinea eliberării, care face să înceteze agitația mentală?
 19. Dumnezeu poartă povara lumii. Să știți că egoul efemer care pretinde că poartă această povară este precum un personaj sculptat la intrarea unui templu care pare că îi suportă greutatea. A cui poate fi greșeala dacă un călător, în loc să-și pună bagajul în mașinas care este făcută pentru a purta greutatea, îl plasează pe propriul său corp, simțindu-i el singur greutatea?
 20. Între cei doi sâni, sub zona pieptului, deasupra abdomenului, există 6 puncte de culori diferite. Dintre acestea, unul seamănă cu un boboc de crin și se găsește la două degete depărtare de zona centrală, spre dreapta. Aceasta este Inima. (1)
 21. (1) – aceasta nu se referă la organul musculos situat în stânga, ci la centrul Inimii Spirituale, aflat în partea dreaptă a pieptului.

 22. Ea este răsturnată, iar în interior există o gaură minusculă în care se află în mod constant un întuneric fără fund, precum și tendințele latente, etc. Aici se găsește suportul întregului sistem nervos. Acesta este locul forțelor vitale ale mentalului și al luminii conștiinței.
 23. Această Divinitate ce strălucește în calitate de „Eu” în lăcașul Inimii Lotus este adorată ca fiind Stăpânul GUHESA. Atunci când, grație unei practici intensive, BHAVANA (adică a fi în armonie cu Acela (cu Sinele), ideea „eu sunt El”, adic㠄eu sunt acest GUHESA”, este atât de ferm stabilită încât noțiunea de eu este profund înrădăcinată în minte și atunci când se rămâne în permanență în fuziune cu însăși această divinitate, ea elimină în consecință ignoranța, cu alte cuvinte ideea „eu sunt corpul trecător” este disipată precum întunericul în fața Soarelui ce răsare.
 24. „Spune-mi despre ceea ce este descris ca Inimă a tuturor oamenilor din această lume, în care, ca într-o mare oglindă, acest întreg Univers este perceput prin reflexie”, l-a întrebet într-o zi RAMA pe înțeleptul VASISHTA. Acesta din urmă i-a răspuns: „După o adâncă cercetare de Sine, cei înțelepți au spus că Inima la toate ființele umane este dublă.”
 25. „Ascultă și înțelege caracteristicile celor două Inimi, una trebuind să fie reținută și cealaltă eliminată în practica spirituală. Organul numit „inim㔠care este situat într-un loc special în regiunea pieptului din corpul fizic trebuie eliminat. Inima care are forma Cunoașterii absolute trebuie să fie reținută. Existând atât în interior cât și în afră, Ea este dincolo de aspectele intern și extern.”
 26. „Singură aceea este Inima Supremă și în Ea există toată această lume. Ea este oglinda tuturor obiectelor și locul tuturor bogățiilor. De aici provine cunoașterea pentru toate ființele vii și doar această cunoaștere este considerată a fi Inima. Aceasta nu este o parte a corpului trecător care este insensibil precum o piatră la aspectele ultime.”
 27. „Deci distrugerea tendințelor latente ale mentalului are loc spontan, ca efect al eforturilor realizate pentru a topi egoul în Inima Purității Perfecte și a Cunoașterii Absolute, eforturi conjugate la aspectele ultime.”
 28. „Rămânând continuu în Inimă prin intermediul meditației asupra ideii „Eu sunt stăpânul SHIVA care este Pura Cunoaștere, liberă de orice limitare calitativă”, se elimină, O, Mare Erou RAGHAVA toate atașamentele egoului.”
 29. „Cercetând cu detașare cele trei stări (de vege, vis și somn profund) și stând neclintit în Inima ta în starea Supremă, care este deasupra lor, fiind eliberat de iluzie, joacă-ți rolul în lume, o erou RAGHAVA! Tu ai găsit în Inimă ceea ce este substratul real care apare apoi în lume sub toate aparențele. Deci, fără a abandona vreodată acest punct de vedere, joacă-ți rolul în lume așa cum îti va place.”
 30. „Precum cel care mimează entuziasmul și fericirea, excitarea și ura, precum cel care se preface că ia o inițiativă și simulează efortul, tot astfel joacă-ți rolul în lume, o, erou RAGHAVA!”
 31. Cel care și-a cucerit simțurile prin starea de înțelepciune este singurul adevărat JNANI, ferm stabilit în cunoașterea de sine. Numiți-l Foc al Cunoașterii, Stăpân al Luminii Cunoașterii și Eroul care a învins Moartea.
 32. Să știți că strălucirea, inteligența și forța se dezvoltă prin ele însele la cei care au realizat Adevărul, la fel cum frumusețea și lumina împodobesc natura odată cu venirea primăverii.
 33. Mentalul care este eliberat de tendințele latente nu este în mod real angajat în manifestare, chiar dacă el realizează acțiuni, la fel ca persoanele care ascultă o poveste în timp ce mentalul le umblă aiurea. Mentalul care este subjugat de tendințele latente este în mod real angajat în manifestare, chiar dacă el nu realizează acțiuni, precum o persoană care în vis ascensionează un munte și cade într-o prăpastie, deși corpul său rămâne imobil în pat.
 34. Pentru JNANI (eliberat) care este detașat de corpul grosier, stările de activitate, de somn și de SAMADHI nu semnifică altceva decât înaintarea, oprirea și deshămarea calului unei căruțe pentru călătorul care este adormit în ea.
 35. A Patra Stare, care este dincolo de cele trei stări, este singura Realitate. Ea este cunoscută ca fiind starea transcendentă de „somn conștient”. Cele trei stări aparente nu există în mod real, dar să știți că cea de-a patra, transcenzându-le, este Realul Absolut.
 36. A spune că SANCHITA (KARMA acumulată în trecut și care trebuie să fie consumată în viitor) și AGAMI (KARMA acumulată în prezent și care trebuie să fie consumată în existențele viitoare) nu pot fi acumulate de JNANI, dar că PRARABDHA (KARMA care se acumulează în viața prezentă) se atașează totuși de el nu este decât o afirmație pur formală, un răspuns la o întrebare pusă de cei ignoranți. Să știți că tot astfel cum, după moartea soțului, nici una dintre soțiile sale nu se poate să nu fie văduvă, tot astfel, după distrugerea agentului, nici una dintre cele trei KARMAS-uri nu poate subzista ca atare.
 37. Pentru bărbații cu o slabă putere de înțelegere, femeia, copiii și celelalte constituie familia. Să știți că tot astfel pentru intelectuali există o familie în mentalul lor formată din nenumăratele cărți și cunoștințe care reprezintă de fapt un obstacol în Yoga.
 38. La ce-ar folosi știința celor care nu încearcă să descifreze (literele) destinului (1) prin întrebarea: „ De unde provine nașterea noastră, a noastr㠖 cei care nu ne cunoaștem destinul?” Ei au decăzut la nivelul unei mașini vorbitoare. Ce altceva ar putea fi ei, O, ARUNACHALA?
 39. (1) Această afirmație evocă concepția conform căreia literele destinului unui om sunt scrise pe fruntea sa. A șterge literele înseamnă a transcende destinul sau KARMA proprie.

 40. Cei care nu sunt instruiți ating Realizarea Ultimă mai repede decât cei al căror ego nu a dispărut, în pofida științei lor. Cei inculți sunt salvați de acțiunea implacabilă a demonului infatuării; ei nu sunt prinși în cursa spre îmbogățire. Aceasta înseamnă pentru ei mai mult decât înlăturarea unei mari nenorociri.
 41. Chiar dacă ar renunța la lumea întreagă și ar dobândi întreaga cunoaștere, i-ar fi foarte greu să se elibereze celui care este căzut sub dominația acestei josnice prostituate care este lingușirea.
 42. Ce altceva poate exista în afară de Sine, fără a ne îndepărta de această stare și fără (a ne individualiza) vreodată pentru a ne diferenția de alții? Ce importanță are dacă ceilalți vorbesc despre noi? Ce contează dacă ești lăudat sau denigrat?
 43. Păstrează în inimă simțul nondualității, dar nu-l exprima niciodată în acțiune. O, fiule, simțul nondualității poată să se aplice celor trei lumi, dar să știi că în raport cu maestrul nu va trebui să fie niciodată trăit.
 44. Într-adevăr, eu afirm chintesența concluziilor proclamate de filosofia VEDANTA, cu alte cuvinte: când egoul este distrus, el devine Acela și atunci rămâne doar Sinele, sub forma Conștiinței Absolute.